Za nami wzrostowy tydzień na giełdowym rynku zbóż i oleistych - rzut oka na wykresy

 

RZUT OKA NA WYKRESY (zamknięcie najbliższej serii futures z 16.07.2021):

 

 

Giełda w Chicago:

Ubiegłotygodniowe wybicie notowań kukurydzy zostało na wykresie z nawiązką zniwelowane przez zmianę serii najbliższej z lipcowej na dużo niżej wycenianą wrześniową.

 

Giełda w Paryżu:

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło cen: www.barchart.com