Cena średnia pszenicy paszowej przekroczyła 1000 zł w tygodniu 24-30.05.2021

Dane MRiRW pokazują, że ceny średnie krajowe sześciu zbóż wzrosły, a w czterech przypadkach spadły w  krajowych punktach skupu w ostatnim pełnym tygodniu maja. Tygodniowy spadek cen średnich w kraju (w zakresie -0,3% do -3,0%) dotyczył paszowego ziarna jęczmienia, kukurydzy i owsa oraz skupowanego na cele browarniane jęczmienia.

Pozostałe zboża podrożały średnio w kraju o 0,2%-2,2%. Do najmocniej drożejących zbóż należała pszenica paszowa (+2,2% do 1001 zł/t) i żyto konsumpcyjne (+2,1% do 757 zł/t).

W ujęciu regionalnym, najdrożej za pszenicę paszową płacono w makroregionie północno-zachodnim (1008 zł/t), a za konsumpcyjne ziarno pszenicy najwięcej płacono w makroregionie południowym (979 zł/t). Najtańsza pszenica była w makroregionie centralno-wschodnim, gdzie za konsumpcję płacono średnio 952 zł/t, a ziarno paszowe kosztowało średnio 953 zł/t.

W analizowanym tygodniu udział zbóż paszowych spadł w skupie z 72% do 66%, w tym pszenica stanowiła 38%, kukurydza 16%, pszenżyto 7%. Procentowy udział pszenicy konsumpcyjnej zwiększył się w skali tygodnia o ponad 5%, do 31%.

 

 

Sprawdź - oferty na zboża na e-WGT (złóż swoją ofertę kupna/sprzedaży)

 

Notowania zbóż na Matif (kukurydza - stary zbiór, pszenica - nowy):

 

Pełne dane MRiRW:

 

Ceny średnie zakupu zbóż w podmiotach skupowych w Polsce:

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

Porównanie aktualnych cen netto (bez VAT) wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2020 i 2019.

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: MRiRW