Ostatni tydzień przyniósł duże przyspieszenie zasiewów jarych w USA

W tygodniu kończącym się 2-go maja amerykańscy farmerzy zwiększyli aż o 29%, do 46% areał zasianej kukurydzy. W tym samym tygodniu zasiano 16% planowanego obszaru soi (łącznie 24% areału). W przypadku pszenicy obsiany areał zbliżył się do połowy planowanego. We wszystkich przypadkach obecne tempo zasiewów mocno wyprzedza średnią.

Jednocześnie poniedziałkowy raport Crop Progress pokazał, że wzeszło 8% zasiewów kukurydzy (9% średnio) i 14% pszenicy (10% średnio).

 

Kondycja pszenicy ozimej pogorszyła się minimalnie w ostatnim tygodniu. Do dwóch najlepszych kategorii zaliczono tylko 48% zasiewów (-1% w tygodniu) w porównaniu do 55% rok temu.

Kondycja upraw pszenicy ozimej:

 

 

 

Postępy w uprawach kukurydzy:

 

Zaawansowanie upraw soi:

 

 

Zaawansowanie upraw pszenicy jarej:

 

 

 

Andrzej Bąk - eWGT

Źródło: USDA