Niemieckie Stowarzyszenie Rolników koryguje w dół oczekiwania dotyczące zbiorów zbóż

Według najnowszych szacunków Niemieckie Stowarzyszenie Rolników (DBV) oczekuje zbiorów zbóż na poziomie 44–45 mln ton (45,6 mln ton według KE). Korekta w dół wynika z fali upałów, które zmniejszyły potencjał wydajności najważniejszych gatunków zbóż w Niemczech. Ogólnie rzecz biorąc, poziom plonowania poprawił się średnio w porównaniu do złych zbiorów w ubiegłym roku. Mimo to DBV zakłada, że tegoroczne zbiory spadną o 4 mln ton poniżej średniej z lat 2013–2017 (47,9 mln ton). Odpowiadać ma za to mniejszy od średniej areał i wydajność.

Pszenica ozima uprawiana jest na powierzchni 3,03 miliona hektarów (spadek o 3% w porównaniu do średniej z lat 2013-2017). Wyniki żniw pokazują wydajność wynoszącą zaledwie 7,4 tony na hektar - poniżej średniej na poziomie 8,1 t/ha.  W konsekwencji mniejszego areału i plonów zbiory pszenicy ozimej powinny wynieść 22 mln ton (25,3 mln ton średnio w latach 2013-2017).

Skutki suszy szczególnie widoczne są w rzepaku. Po pierwsze, powierzchnia spadła z 1,35 mln ha do tylko 0,887 mln ha (-34%), w porównaniu ze średnią z lat 2013-2017. Trudne warunki wegetacji spowodowały spadek plonów ze średniej długoterminowej wynoszącej 3,8 tony na hektar do tylko 3,2 tony na hektar. W związku z tym, zgodnie z obecnymi wynikami zbiorów, spodziewana jest produkcja rzepaku w wysokości ok. 2,8 mln ton (średnia 2013-2017 to 5,2 miliona ton).

Dla porównania, ostatnia prognoza KE zakłada zbiory rzepaku w Niemczech na poziomie 3,166 mln ton.

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Raport DBV z 31 lipca 2019, KE