Kilkuprocentowe wzrosty w Chicago na zamknięciu wtorkowej sesji

Rosnące opóźnienia w zasiewach jarych w USA sprowokowały do odkupowania kontraktów przez fundusze hedgingowe. Deszczowa pogoda mocno spowolniła wiosenne zasiewy kukurydzy i soi. Poniedziałkowe dane USDA na temat postępu upraw okazały się gorsze od oczekiwań rynkowych, a niekorzystna pogoda zapowiadana jest też na najbliższe siedem dni. Oznacza to pogorszenie oczekiwań plonowania kukurydzy i możliwą stratę areału. Rosnące notowania kukurydzy pociągnęły w górę pszenicę i soję oraz unijne kontrakty. Patrz raport Crop Progress
 

Zamknięcie sesji na giełdowym rynku zbóż i oleistych - 14.05.2019:

Źródło notowań: www.barchart.com