Skrót kwietniowej prognozy USDA (sezon 2018/19):

PSZENICA

USDA prognozuje, że zapasy końcowe pszenicy w USA wyniosą 29,58 mln ton. Oznacza to wzrost w stosunku do marca o 0,86 mln ton, głównie dzięki cięciu w dół eksportu i w mniejszym stopniu zużycia paszowego. Nadal zapasy powinny być nieco poniżej sezonu 2017/18 (29,91 mln ton).

Światowe zapasy końcowe pszenicy zostały podniesione do 275,61 mln ton, z 270,53 mln ton w marcu. Sezon wcześniej było to 281,89 mln ton.

W unijnym bilansie pszenicy podniesiony został oczekiwany eksport (z 23 do 24 mln ton), przy korekcie w dół zużycia paszowego (-1,5 do 51 mln ton). W konsekwencji zapasy pszenicy na koniec sezonu szacowane są na 10,72 mln ton (+0,29 mln ton w porównaniu z marcem) i będą o blisko ¼ mniejsze niż sezon wcześniej.

KUKURYDZA

Oczekiwane zapasy kukurydzy w USA w bieżącym sezonie zwiększone zostały o 5,08 mln ton, do 51,70 mln ton. Rewizja w górę wynikała z cięcia w oczekiwanym zużyciu paszowym i przerobie na bioetanol oraz mniejszym eksporcie. Mimo korekty w górę oczekiwane zapasy w USA będą niższe w stosunku do 54,37 mln ton sezon wcześniej.

Globalne zapasy kukurydzy na koniec sezonu podniesione zostały (m/m) o 5,48 mln ton, do 314,01 mln ton (340,41 mln ton rok wcześniej). Korekta w górę jest wynikiem większej o 6,22 mln ton produkcji, tylko w części zagospodarowanej wzrostem zużycia paszowego.
Kilka danych liczbowych (sezon 2018/19 - w mln ton):

USDA podniósł szacunki zbiorów kukurydzy w UE (z 60,9 do 63 mln ton), Brazylii (+1,5 do 96 mln ton), Argentynie (+1 do 47 mln ton), Meksyku (z 25,6 do 26,7 mln ton).
 

SOJA

Zapasy soi w USA zostały nieco (-0,12 mln t) skorygowane w dół, w porównaniu z marcowym szacunkiem. Powinny one wynieść 24,37 mln ton i będą dwa razy większe niż sezon wcześniej. Eksport amerykańskiej soi pozostawiono na poziomie 51,03 mln ton (57,95 mln ton sezon wcześniej).

Światowe zapasy końcowe soi powinny wynieść 107,17 mln ton (+0,19 mln ton – m/m). Oznaczać to będzie wzrost  o 8,4% - rok do roku.

USDA podniósł swoje szacunki zbiorów soi w Brazylii ( +0,5 do 117 mln ton), w porównaniu do rekordowych 122 mln ton rok wcześniej. Produkcja soi w Argentynie pozostała na niezmienionym poziomie 55 mln ton, w porównaniu z 37,8 mln ton w sezonie 2017/18.


Kilka danych liczbowych (sezon 2018/19 - w mln ton):

1. Globalna konsumpcja przewyższa produkcję - zapasy spadną rok do roku:

    - Pszenica: produkcja = 732,87; zużycie = 739,15; zapasy = 275,61 (-2,23% - rok do roku);

    - Kukurydza: produkcja = 1107,38, zużycie = 1133,77; zapasy = 314,01 (-7,76% - rok do roku)

2. Globalna produkcja przewyższa konsumpcję – wzrost zapasów:

    - Soja: produkcja = 360,58; zużycie = 349,11; zapasy = 107,36 (+8,39% - rok do roku).

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: USDA - prognoza z 09-04-2019