Unijny eksport zbóż dogania powoli tempo, słabego pod tym względem, sezonu 2017/18, ale daleko mu do średniej wieloletniej

W tygodniu kończącym się 10-marca kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) 268,5 tys. ton pszenicy miękkiej. Wynik ten zostanie najpewniej skorygowany w górę wzorem tygodni poprzedzających. Dla porównania, tydzień wcześniej UE wyeksportowała 338,2 tys. ton tego zboża - po korekcie (tylko 181,9 tys. ton w pierwotnym raporcie). Od początku lipca (początek sezonu 2018/19) wywieziono poza UE 13,5 mln ton pszenicy miękkiej, czyli już tylko o 11% mniej niż w analogicznym okresie słabego pod względem eksportu sezonu 2017/18. Unijny eksport pszenicy przyspieszył w ostatnich tygodniach i jest na dobrej drodze do wykonania celu postawionego przez KE na poziomie 19 mln ton. Przypominam, że ostatnia prognoza USDA jest bardziej optymistyczna i zakłada unijny eksport pszenicy na poziomie 23 mln ton.

W analizowanym tygodniu polski udział w eksporcie pszenicy poza UE wyniósł 26,3 tys. ton (ok. 10%). Od początku sezonu wyeksportowaliśmy poza UE 900,0 tys. ton, co daje nam dopiero 5 miejsce w rankingu eksporterów unijnej pszenicy. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 7,2% unijnego eksportu, a wyprzedzają nas: Litwa (7,7%), Niemcy (9,5%), Rumunia (21,3%) i Francja (46,6%).

 

TEMPO EKSPORTU ZBÓŻ z UNII EUROPEJSKIEJ jest wolniejsze już tylko o 10% - licząc rok do roku

 

 

Unijny eksport pszenicy (z ekwiwalentem mąki):

 

 

  

IMPORT ZBÓŻ NA TEREN UE

 

W sezonie 2018/19 UNIJNY IMPORT ZBÓŻ WZRÓSŁ o 1/3, a kukurydzy o ponad 40% - licząc rok do roku

 

Prawie 60% sprowadzonej kukurydzy i nieco ponad 20% pszenicy pochodzi z Ukrainy. Rosja odpowiada za ponad 1/4 importowanej do Unii Europejskiej pszenicy.

 

IMPORT -  ZBOŻA RAZEM:

Import wszystkich zbóż do UE od początku tego sezonu wynosi 22,18 mln ton i jest o 33% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).

IMPORT - KUKURYDZA:

W raportowanym tygodniu (kończący się 10-marca) sprowadzono do UE: 458.880 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 17,158 mln ton. Oznacza to wynik o 42% lepszy niż przed rokiem.

Źródła importu kukurydzy:

Ponad 80% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Ukraina (10,20 mln ton=59%) i Brazylia (3,93 mln ton=23%). Pozostałe liczące się kierunki importu to: Kanada (7%) oraz Argentyna i Serbia - po 2%.

W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł ponad 2 razy - częściowo  kosztem ziarna pochodzącego z Brazylii.

 

Unijny import kukurydzy:

 

IMPORT -  PSZENICA:

W analizowanym tygodniu (kończącym się 3-marca) sprowadzono na teren UE  11.292 tony pszenicy (miękka, durum oraz mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 4,182 mln ton pszenicy (razem z mąką). Jest to wynik o 3% lepszy niż w tym samym okresie sezonu 2017/18.

 

Źródła importu pszenicy:

Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Rosja (0,89 mln t=26%), Ukraina (0,71 mln ton=21%), Kanada (0,55 mln ton=16%). Warto zauważyć, że import rosyjskiej pszenicy miękkiej wzrósł prawie trzykrotnie - licząc rok do roku. 

Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (0,37 mln ton=49%) i USA (0,173 mln ton=23%).

 

Unijny import pszenicy miękkiej:

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Komisja Europejska