Ceny zbóż w kraju według MRiRW

Według raportu MRiRW w piątym tygodniu 2019 roku (27.01-03.02.2019) wzrosły ceny średnie krajowe sześciu zbóż, w jednym przypadku nie zmieniły się, a w tylko trzech spadły. Zmiany cen były zwykle niewielkie i rzadko przekraczały 10 zł/t.

Do grupy drożejących (średnio w kraju) zbóż należały skupowane na cele paszowe: żyto, pszenica, jęczmień i kukurydza. Do tego grona należała też pszenica konsumpcyjna i jęczmień browarniany.

Także w omawianym tygodniu nie zabrakło przypadków ustanowienia nowych wieloletnich maksimów ceny średniej krajowej. Najwyżej od przynajmniej połowy 2013 roku wyceniona została pszenica konsumpcyjna (+9 zł, do 865 zł/t) oraz żyto paszowe (+2 zł, do 733 zł/t), a cena pszenżyta utrzymała swój rekord sprzed tygodnia (789 zł/t).

W śród taniejących zbóż znalazł się owies paszowy, który po blisko 6% wzroście tydzień wcześniej,  w analizowanym tygodniu stracił na wartości w podobnym zakresie, a jego cena spadła do 796 zł/t. Tylko minimalny spadek ceny średniej (-1 zł/t) odnotowało (w skali tygodnia) żyto konsumpcyjne – wycenione na 734 zł/t. Nieco bardziej (-7 zł/t) potaniał jęczmień konsumpcyjny, którego tona kosztowała średnio 797 zł/t.

W analizowanym tygodniu pszenica konsumpcyjna zdominowała krajowe punkty skupu, stanowiąc aż 60% struktury zakupów. W skupie spadł za to udział ziarna pszenicy przeznaczonej na cele paszowe (do 18%).

Jedynym zbożem, którego ceny nie notują w ostatnich miesiącach swoich wieloletnich maksimów jest kukurydza. Cena średnia tego zboża wzrosła wprawdzie w ostatnim tygodniu o 5 zł, do 740 zł/t, ale jest to i tak poniżej poziomu z końca września 2018 roku (747 zł/t). Wszystkie pozostałe zboża podrożały w stosunku do września najczęściej o kilka procent, a rekordzista – owies nawet o 30%.
W ujęciu rocznym ceny średnie zbóż są wyższe od 17% (kukurydza) do 56% (owies paszowy).

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: MRiRW

 

Aktualne oferty na zboża na e-WGT:

 

Zmiany cen pszenicy w kraju:

 

 

Notowania pszenicy na giełdzie w Paryżu:

 

 


Pełne dane MRiRW:

NOTOWANIA Z OKRESU: 28 stycznia - 3 lutego 2019 r.

 

 

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(Daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia)
 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

Źródło: MRiRW, e-WGT, Euronext