Unijny eksport pszenicy spadł o 1/4, a import kukurydzy wzrósł o połowę w pierwszej połowie sezonu 2018/19

W tygodniu kończącym się 6-stycznia kraje Unii Europejskiej wyeksportowały (poza UE) tylko 34,5 tys. ton pszenicy miękkiej. W skali tygodnia eksport tego zboża spadł o 80% i jednocześnie był aż o 90% mniejszy niż w analogicznym tygodniu przed rokiem. Od początku lipca wywieziono poza UE 7,46 mln ton pszenicy miękkiej, czyli o 1/4 mniej niż w analogicznym okresie sezonu 2017/18. Pszenica pochodząca z Polski stanowi 8,6% unijnego eksportu (720,6 tys ton), co i tak stawia nas na trzecim miejscu w rankingu unijnych eksporterów tego zboża, za Francją (52%) i Rumunią (23%). Od początku sezonu utrzymuje się silne tempo importu kukurydzy do UE, a co druga przywożona tona pochodzi z Ukrainy.

 

TEMPO EKSPORTU ZBÓŻ z UNII EUROPEJSKIEJ  SPADŁO  o prawie 1/5 - licząc rok do roku

 

  

UNIJNY IMPORT ZBÓŻ WZRÓSŁ o 40%, a kukurydzy o blisko połowę - licząc rok do roku

 

IMPORT -  ZBOŻA RAZEM:

Import wszystkich zbóż od początku tego sezonu wynosi 15,235 mln ton i jest o 40% większy niż przed rokiem (w analogicznym okresie).

 

IMPORT - KUKURYDZA:

W raportowanym tygodniu (kończący się 6-stycznia) sprowadzono do UE: 395.374 ton kukurydzy. Łącznie w tym sezonie jest to już 11,732 mln ton. Oznacza to wynik o 48% lepszy niż przed rokiem.

Źródła importu kukurydzy:

Blisko 80% kukurydzy importowane jest z dwóch krajów. Są to Ukraina (5,84 mln ton=49,8%) i Brazylia (3,60 mln ton=30,7%). Pozostałe liczące się kierunki importu to: Kanada (8,8%), USA (2,3%) i Argentyna (2,1%).

W ujęciu rocznym import kukurydzy z Ukrainy wzrósł 2,5 raza  - kosztem ziarna pochodzącego z USA i Brazylii.

 

IMPORT -  PSZENICA:

W analizowanym tygodniu sprowadzono na teren UE 39.821 ton pszenicy (miękka, durum i mąka w ekwiwalencie ziarna). Łącznie od początku sezonu zaimportowano 2,983 mln ton pszenicy (razem z mąką w ekwiwalencie ziarna). Źródłem importowanej do UE pszenicy miękkiej jest głównie Rosja (33%) i Kanada (19%). Warto zauważyć, że import rosyjskiej pszenicy miękkiej wzrósł blisko pięciokrotnie - licząc rok do roku. 

Pszenica durum sprowadzana jest przede wszystkim z Kanady (44%) i USA (22%).

 

  

POLSKA - EKSPORT/IMPORT ZBÓŻ poza UE (w okresie 1-lipca do 6-stycznia 2019)

 

Polska wyeksportowała w tym sezonie poza UE : 763.501 ton wszystkich zbóż, w tym 720.564 ton pszenicy miękkiej.

Import zbóż do Polski (spoza UE) wyniósł od początku sezonu: 180.762 tony, w tym 120.482 tony kukurydzy.

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Komisja Europejska