Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. - tydzień 19-25.11.2018

W analizowanym tygodniu ceny średnie krajowe zbóż utrzymywały się nadal na bardzo wysokim poziomie, a zmiany tygodniowe były najczęściej minimalne. Na 10 raportowanych zbóż cena średnia 7 z nich zmieniła się o maksymalnie 8 zł/t (w górę lub w dół). Odstępstwem od tej zasady był 8-10% wzrost ceny średniej owsa, do poziomów niespotykanych od lat. W przypadku owsa paszowego 1 tonę wyceniono na aż 788 zł (+71 zł/t w tygodniu). Owies konsumpcyjny kosztował średnio 780 zł/t, co oznacza zwyżkę o 55 zł/t w skali 2 tygodni (tydzień wcześnie nie ustalono ceny średniej).

Swoje wieloletnie maksima ceny średniej poprawiła także pszenica konsumpcyjna i żyto paszowe. Za tonę pszenicy przeznaczonej na konsumpcję płacono średnio 838 zł (+5 zł w tygodniu), a ziarno żyta paszowego wyceniono na średnio 725 zł/t (+3 zł/t w tygodniu).

Do minimalnie taniejących zbóż (-2 do -5 zł/t) należała pszenica paszowa (833 zł/t), żyto konsumpcyjne, (715 zł/t) kukurydza (710 zł/t) i pszenżyto (767 zł/t). Większą przecenę zanotował jedynie jęczmień browarniany. Zboże to potaniało w ciągu tygodnia o 20 zł (-2,5%) do 776 zł/t.

W strukturze zakupów systematycznie maleje udział kukurydzy na rzecz pszenicy. W analizowanym tygodniu już tylko 16% obrotu stanowiło ziarno kukurydzy (-4% w tygodniu), podczas gdy zakupy pszenicy wzrosły do 67% (+4% w skali tygodnia).

 

Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło Min. Rol.


Notowania pszenicy w kraju:

 


Notowania pszenicy w Paryżu:

 

 

Produkcja i zużycie pszenicy w UE:

 

 

 

Pełne dane Min. Rol. - tydzień 19-25.11.2018:

 

 

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia)

 

 

 

CENY ŚREDNIE ZBÓŻ W MAKROREGIONACH:

 

 

 

Źródło Min. Rol.