Unia Europejska najwięcej kukurydzy importuje z Brazylii i Ukrainy, a ponad 1/4 sprowadzonej pszenicy pochodzi z Rosji

Od początku obecnego sezonu tempo unijnego eksportu zbóż jest o 18% wolniejsze, a import wzrósł o 8%, w porównaniu do 2017/18. Dotychczasowy eksport wszystkich zbóż poza UE (od 1-lipca) osiągnął poziom 9,259 mln ton. W analogicznym okresie sezonu 2017/18 było to 11,26 mln ton i 13,64 mln ton - dwa sezony wcześniej.

Za spadek unijnego eksportu zbóż odpowiada głównie pszenica. Od początku sezonu (1-lipca) wywieziono poza Unię Europejską 5,748 mln ton pszenicy (razem), w porównaniu do 7,751 mln ton – sezon wcześniej. W październikowej prognozie USDA pozostawił szacunki unijnego eksportu tego zboża w sezonie 2018/19 na poziomie 23,0 mln ton (23,3 mln ton sezon wcześniej).

WYNIKI TYGODNIOWEGO EKSPORTU (UE):

W tygodniu 29.10-04.11.2018 wyeksportowano poza UE 183.685 ton pszenicy miękkiej, 4.798 ton mąki pszennej w ekwiwalencie ziarna, 6.642 ton pszenicy durum, 608 ton mąki durum (w ekwiwalencie ziarna), 79.191 tony jęczmienia, 28.346 ton słodu (w przeliczeniu na ziarno) oraz 1.411 ton kukurydzy.

 


POLSKI EKSPORT/IMPORT ZBÓŻ (poza UE):

W okresie od 1-lipca do 4-listopada 2018 Polska wyeksportowała (poza UE) 582.885 ton pszenicy, co stanowi 10,1% unijnego eksportu pszenicy (razem), ale i tak stawia nasz kraj na trzecim miejscu wśród unijnych eksporterów tego zboża (za Francją i Rumunią). Oprócz pszenicy wyeksportowaliśmy (poza UE) 10.048 ton jęczmienia, 12.635 ton słodu (w ekwiwalencie ziarna), 2.779 ton kukurydzy i 3.200 ton żyta i 1.584 tony owsa.

Import do Polski (spoza UE) w tym czasie wyniósł (główne pozycje): kukurydza: 65.685 ton, żyto: 27.505 ton, pszenica (z mąką): 5.610 ton i jęczmień: 5.301 ton.


  

Unia Europejska – najwięksi eksporterzy pszenicy (razem) od początku sezonu:

 • Francja: 2,623 mln ton;
 • Rumunia: 1,590 mln ton;
 • Polska: 0,583 mln ton.

 

Największymi odbiorcami unijnej pszenicy (miękkiej) w tym sezonie są:

 • Algieria: 2,093 mln ton;
 • Arabia Saudyjska: 0,870 mln ton;
 • Egipt: 0,630 mln ton.

 

Unia Europejska – importu zbóż (od początku sezonu 2018/19):

Od 1-lipca kraje UE zaimportowały (spoza Unii) 8,191 mln ton zbóż, a tempo importu jest w tym sezonie o 10% wyższe niż przed rokiem. W imporcie dominuje kukurydza z wynikiem 5,952 mln t (+14% r/r) oraz pszenica 1,954 mln t (+3% r/r). Najwięcej pszenicy sprowadzamy z Ameryki Północnej i Rosji, a kukurydzę najczęściej kupujemy w Brazylii i na Ukrainie.

 

Pochodzenie unijnego importu pszenicy (miękkiej):

 • Rosja: 431,8 tys. ton (+407,6% r/r);
 • Kanada: 283,7 tys. ton (+95,8% r/r/);
 • USA: 261,2 tys. ton (+56,3% r/r);
 • Serbia: 256,8 tys. ton (+815,8% r/r);
 • Mołdawia: 223,5 tys. ton (-40,4% r/r).

 

Unijny import kukurydzy - źródła:

 • Brazylia: 2,46 mln ton (-17,7 r/r)%;
 • Ukraina: 1,95 mln ton (+55,7% r/r);
 • Kanada: 0,74 mln ton (+276,1% r/r);
 • USA: 0,27 mln ton (-26,1% r/r);
 • Argentyna: 0,20 mln ton (+80,6% r/r).

 

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: KE