Kontrakty na zboża i oleiste zamknęły środową sesję na minusie

Źródło notowań: www.barchart.com