Oceny kondycji amerykańskich upraw soi i kukurydzy wzrosły w ostatnim tygodniu

Po zamknięciu wtorkowej sesji w Chicago Amerykański Departament Rolnictwa podniósł swoje oceny stanu upraw kukurydzy i soi. USDA ocenił 68% areału kukurydzy i tyle samo upraw soi na "dobry" lub "doskonały". Zaawansowanie obu upraw jest większe niż zwykle, a zbiory kukurydzy już się zaczęły. 

 

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress) – stan na 09-09-2018:

Kukurydza:
• dojrzałość osiągnęło 35% areału, w porównaniu do 21% - średnio;
• kondycja kukurydzy (bardzo dobra): 68% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (+1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 61% - rok temu;
• zbiory: 5% areału, w porównaniu do 3% - średnio.

Soja:
• opadnie liści: 31% upraw, w porównaniu do 19% - średnio;
• kondycja soi (bardzo dobra): tak jak w przypadku kukurydzy, aż 68% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (+2% w tygodniu), w porównaniu do 60% - rok temu.

Jęczmień:
• zbiory: 92% areału, w porównaniu do 92% - średnio.

Pszenica jara:
• zbiory: 93% areału, w porównaniu do 85% - średnio.

Pszenica ozima:
• zasiewy: 5% upraw - zgodnie ze średnim tempem.


Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: USDA