Oceny amerykańskich upraw soi i kukurydzy spadły nieco w ostatnim tygodniu

Po zamknięciu poniedziałkowej sesji w Chicago Amerykański Departament Rolnictwa obniżył swoje oceny kondycji upraw zbóż i soi. USDA ocenił 68% areału kukurydzy na dobry lub doskonały, w porównaniu z 70% tydzień wcześniej. W przypadku soi do dwóch najlepszych kategorii zaliczono 65% upraw, w porównaniu z 66% poprzednio. Analitycy przeciętnie oczekiwali obniżenia oceny kukurydzy o jeden punkt procentowy i pozostawienia ocen soi bez zmian.

 

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress) – stan na 21-08-2018:

 

Kukurydza:

• faza „ciasta”: 85%, w porównaniu do 72%-średnio;
• kondycja kukurydzy (bardzo dobra): 68% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-2% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 62%-rok temu.

 

Soja:

• wykształcenie strąków: 91% upraw (83%-średnio);
• kondycja soi (bardzo dobra): 65% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-1% w tygodniu), w porównaniu do 60%-rok temu.

 

Jęczmień:

• kondycja (doskonała): 78% (-3% w tygodniu) zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (tylko 49%-rok temu);
• zbiory: 66% areału, w porównaniu do 56%-średnio.

 

Pszenica jara:

• kondycja (bardzo dobra): 74% (-1% w tygodniu) zakwalifikowano do dwóch najlepszych kategorii (tylko 34%-rok temu);
• zbiory: 60% areału, w porównaniu do 44%-średnio.

 

Pszenica ozima:

• zbiory: 97% areału, w porównaniu do 98%-średnio.


Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: USDA