Ceny zbóż w kraju według Min. Rol.

W tygodniu 06-12.08.2018 wzrosty cen na krajowym rynku zbóż nabrały tempa. Dane Min. Rol. pokazały, że cena średnia krajowa wszystkich raportowanych zbóż wzrosła. Skala wzrostu ceny średniej wyniosła od 6 zł/t (pszenżyto) do 39 zł/t (jęczmień paszowy). Co ważne, większość (7 z 11) analizowanych zbóż wyceniona została najwyżej od lipca (kukurydza od września) ubiegłego roku, a jęczmień paszowy tak drogi był ostatnio w czerwcu 2014 roku.

Ceny średnie jęczmienia paszowego są mocno zróżnicowane regionalnie i wahają się od 660 zł/t - w makroregionie południowym do aż 750 zł/t - w makroregionie centralno-wschodnim.

Cena średnia krajowa pszenicy konsumpcyjnej oraz paszowej ustalona została na jednakowym poziomie - 761 zł/t. Odnotowano wzrost cen pszenicy we wszystkich trzech makroregionach. Najmniej, bo średnio 729 zł/t płacono w makroregionie południowym za ziarno przeznaczone na cele paszowe. Najwyżej – na średnio 777 zł/t, wyceniona została pszenica o parametrach konsumpcyjnych skupowana w makroregionie północno-zachodnim.

Dane Min. Rol. pokazują, że już tylko cena średnia krajowa kukurydzy jest minimalnie niższa (-7 zł/t) niż rok temu. Ta sama cena w przypadku pszenicy, pszenżyta, żyta paszowego oraz jęczmienia (konsumpcyjny i paszowy) wzrosła w skali roku o znacznie ponad 100 zł/t.

W skupie dominowała pszenica, z jednakowym udziałem (po 35%) ziarna paszowego i konsumpcyjnego. Znaczący udział w zakupach miał też jęczmień (11%), żyto (8%) i pszenżyto (5%).

 

Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: Min. Rol.

 

 

Pełne dane Min, Rol.:

 

 

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego tygodnia)

 

 

 

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

 

Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2017 i 2016:


Źródło: Min. Rol.