Środowa sesja zakończyła się przeceną kontraktów na zboża i oleiste

Zamknięcie sesji z 15-08-2018:

Źródło notowań: www.barchart.com