W USA zaawansowanie upraw soi i zbóż jarych mocno wyprzedza średnie tempo, a oceny kondycji pozostają na jednych z najwyższych w historii poziomach

Postępy i kondycja amerykańskich upraw (raport Crop Progress) – stan na 08-07-2018:

Kukurydza:
    • faza wiechowania 37% upraw, w porównaniu do 18%-średnio;
    • kondycja kukurydzy (bardzo dobra): 75% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (-1% w ciągu tygodnia), w porównaniu do 65%-rok temu.

 

Soja:
    • etap kwitnienia: 47% upraw (27%-średnio);
    • wykształcenie strąków: 11% upraw (4%-średnio);
    • kondycja soi (bardzo dobra): 71% upraw zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (be z mian w tygodniu), w porównaniu do 62%-rok temu.

Jęczmień:
    • faza strzelania w źdźbło: 78% zasiewów (średnia to 73%);
    • kondycja (doskonała): 85% (+1% w tygodniu) zaliczono do dwóch najlepszych kategorii (tylko 51%-rok temu).

Pszenica jara:
    • faza strzelania w źdźbło: 81% (69%-średnio);
    • kondycja (doskonała): 80% (+3% w tygodniu) zakwalifikowano do dwóch najlepszych kategorii (tylko 35%-rok temu).

Pszenica ozima:
    • zbiory: 63% areału, w porównaniu do 61%-średnio.


Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: USDA