Tydzień zaczął się od przecen na giełdowym rynku zbóż i oleistych

Zamknięcie poniedziałkowej sesji - 09.07.2018:

Źródło notowań: www.barchart.com