Lipcowe prognozy FAO-AMIS

Najnowsze prognozy FAO-AMIS (Agricultural Market Information System) na sezon 2018/19 są dużo gorsze (w stosunku do czerwca) dla pszenicy, nieco gorsze w przypadku kukurydzy, ale pokazują lepsze perspektywy dla soi.

 

Pszenica:

Prognoza zbiorów pszenicy w sezonie 2018/19 została obniżona o 18 mln ton w stosunku do czerwca, głównie przez korektę w dół w Chinach (-2,9 mln t), UE (-3,0 mln t), Federacji Rosyjskiej (-6,0 mln t) i na Ukrainie (-2,6 mln t).

Zużycie pszenicy nieznacznie zostało obniżone, szczególnie w Australii, Meksyku i na Ukrainie.

Szacunki eksportu pozostały praktycznie niezmienione. Wyższa sprzedaż z UE i USA z nadwyżką rekompensuje mniejszy eksport z Australii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Zapasy końcowe pszenicy przycięte zostały mocno, za sprawą korekty w Chinach, UE i Federacji Rosyjskiej.

Prognozy FAO-AMIS na tle prognoz USDA i IGC:

 

 

Kukurydza:

Oczekiwana produkcja kukurydzy w sezonie 2018/19 została lekko obniżona (w porównaniu z czerwcem) i  jest teraz mniejsza o ponad 4% w stosunku do rekordowego sezonu 2017/18. 

Zużycie kukurydzy gwałtownie wzrośnie w stosunku do poprzedniego sezonu (też w stosunku do czerwcowej prognozy). Przewidywany jest wzrost wykorzystania przemysłowego (skrobia i biopaliwa), głównie w Chinach.

Wymiana handlowa w sezonie 2018/19  została podniesiona, odzwierciedlając silniejsze perspektywy importu przez kilka krajów z Azji.

Światowe zapasy końcowe kukurydzy skorygowano w dół do poziomu najniższego od 5 lat. Największe korekty zapasów w spodziewane są w USA i na Ukrainie.

Prognozy FAO-AMIS na tle prognoz USDA i IGC:

 

 

Soja:

Prognoza produkcji soi w sezonie 2018/19 została skorygowana lekko w górę w stosunku do czerwca. Oznaczać to będzie jednak silny wzrost (licząc rok do roku), wspierany przez potencjalne lepsze zbiory w Argentynie, Paragwaju i Urugwaju.

Zużycie soi skorygowano w dół, w większości odzwierciedlając niższą niż wcześniej prognozę dla Brazylii, gdzie oczekuje się mniejszego przerobu w stosunku do rekordu w sezonie 2017/18.

Prognoza wymiany handlowej spadła nieznacznie w stosunku do poprzedniego miesiąca, mimo to będzie wyższa licząc rok do roku.

Prognozowane zapasy końcowe soi zostały podniesione znacząco, za sprawą rewizji w górę dla Stanów Zjednoczonych, Brazylii i Argentyny.

 

Prognozy FAO-AMIS na tle prognoz USDA i IGC:

 

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło FAO-AMIS