Ceny zbóż w kraju według Min. Rol. (tydzień 25.06 - 01.07.2018):

W raportowanym przez Min. Rol. okresie przeważały wzrosty ceny średniej krajowej skupu ziarna, a kilka zbóż zaliczyło nawet swoje długoterminowe maksima. W śród raportowanych zbóż, sześć podrożało, a cena czterech spadła.

Kilkuzłotową przecenę zaliczyła kukurydza i żyto konsumpcyjne, a cena średnia krajowa jęczmienia konsumpcyjnego i browarnianego obniżyła się, w skali tygodnia, o ok. 50 zł/t.

W śród zbóż drożejących, nieco większy wzrost ceny średniej krajowej zanotował jęczmień paszowy (+13 zł do 675 eur/t). W przypadku pozostałych gatunków cena ta wzrosła o kilka złotych za tonę. Wystarczyło to jednak, aby pszenica i pszenżyto ustanowiły nowe maksima płacone za zboża ze zbiorów 2017. Ziarno konsumpcyjne pszenicy podrożało o 4 zł/t do 703 zł/t, a pszenica skupowana na cele paszowe zyskała na wartości symboliczną złotówkę i wyceniona została na 709 zł/t. W ujęciu regionalnym najwięcej, bo średnio aż 718 zł/t, płacono za pszenicę paszową w makroregionie północno-zachodnim, a najmniej (690 zł/) w centralno-wschodnim (jedyny przypadek ceny poniżej 700 zł/t). Ziarno konsumpcyjne pszenicy wycenione zostało we wszystkich trzech makroregionach w przedziale 701-704 zł/t (średnio).
W punktach skupu dominowała, tradycyjnie już, pszenica, która stanowiła blisko 70% w strukturze obrotu. Stosunkowo często do skupu przywożono kukurydzę (11%), jęczmień (8%), pszenżyto (7%) i żyto (5%).

Andrzej Bąk – WGT S.A.
Źródło: Min. Rol.

Pełne dane Min, Rol.:

Średnie ceny (bez VAT) w wybranych przedsiębiorstwach prowadzących ZAKUPY ZBÓŻ:
(daty podane w tabeli oznaczają ostatni dzień analizowanego)

 

 

 

CENY ŚREDNIE W MAKROREGIONACH:

 

 

 

 

Porównanie aktualnych cen wybranych towarów w przedsiębiorstwach z cenami w analogicznym okresie roku 2017 i 2016:

 

 Źródło: Min. Rol.