Ceny na krajowym rynku oleistych – według MRiRW

W skali tygodnia (31.03-07.04.2019) średnia cena zakupu rzepaku w zakładach tłuszczowych spadła z 1620 do 1618 zł/t (netto).

Rzepak jest teraz o ponad 8% droższy niż przed rokiem, ponieważ jego cena (średnia krajowa) wyznaczona na 8 kwietnia 2018 roku wyniosła 1492 zł/t. W analizowanym tygodniu ceny średnie oleju rzepakowego, śruty i makucha zmieniły się tylko symbolicznie.

 

Ceny rzepaku w kraju (Min. Rol.):

 

Notowania rzepaku w Paryżu (najbliższa seria futures):


 

Oferty na rzepak wystawione na ewgt:

 

 

www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: Min. Rol., e-WGT

 Pełne dane MRiRW:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego:

 

 

 

 

 

 

Średnie, miesięczne ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące ZAKUPU RZEPAKU:

 

Źródło: MRiRW, e-WGT