Ceny na krajowym rynku oleistych – według MRiRW

W skali tygodnia (04-10.03.2019) średnia cena zakupu rzepaku w zakładach tłuszczowych spadła z 1666 do 1656 zł/t (netto).

Rzepak jest nadal o ponad 6% droższy niż przed rokiem, ponieważ jego cena (średnia krajowa) wyznaczona na 11-marca 2018 roku wyniosła 1557 zł/t. W analizowanym tygodniu wzrosły ceny średnie oleju rzepakowego i śruty, ale spadły ceny makucha.

 

Ceny rzepaku w kraju (Min. Rol.):

 

Notowania rzepaku w Paryżu (najbliższa seria futures):


 

Oferty w grupie "oleiste" wystawione na ewgt:

 

 

www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: Min. Rol., e-WGT

 Pełne dane MRiRW:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego:

 

 

 

 

 

 

Średnie, miesięczne ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące ZAKUPU RZEPAKU:

 

Źródło: MRiRW, e-WGT