Ceny na krajowym rynku oleistych – według Ministerstwa Rolnictwa

W tygodniu 29.10 - 04.11.2018 średnia cena zakupu rzepaku w zakładach tłuszczowych spadła o 20 zł/t i wyniosła 1638 zł/t (netto).

Rzepak jest o 3,3% droższy niż przed rokiem, ponieważ jego cena średnia krajowa wyznaczona na 5-go listopada 2017 roku wyniosła 1585 zł/t. W odróżnieniu od nasion rzepaku, w analizowanym tygodniu wzrosły ceny średnie śruty, oleju i makucha.

 

Ceny rzepaku w kraju (Min. Rol.):

 

Notowania rzepaku w Paryżu (najbliższa seria futures):

 


 

 

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: Min. Rol., e-WGT

 Pełne dane Min. Rol.:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego:

 

 

 

 

 

  

Średnie, miesięczne ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące ZAKUPU RZEPAKU:

 

 

Źródło: Min. Rol., e-WGT