Ceny na krajowym rynku oleistych – według Ministerstwa Rolnictwa

W tygodniu 01 - 0.7.10.2018 średnia cena zakupu rzepaku wzrosła w zakładach tłuszczowych do 1639 zł/t (netto) z 1630 zł/t - tydzień wcześniej.

Rzepak jest o 3,1% droższy niż przed rokiem, ponieważ jego cena średnia krajowa wyznaczona na 8-go października 2017 roku wyniosła 1590 zł/t. W odróżnieniu od rzepaku, w analizowanym tygodniu, spadła znacząco cena średnia makucha. Praktycznie nie zmieniły się w tym czasie ceny średnie śruty i oleju rzepakowego.

 

Ceny rzepaku w kraju (Min. Rol.):

 

 

 

Notowania rzepaku w Paryżu (najbliższa seria futures):

 


 

 

Andrzej Bąk – www.ewgt.com.pl
https://www.facebook.com/eWGTsa
Źródło: Min. Rol., e-WGT

 Pełne dane Min. Rol.:

 

 

Cena zakupu nasion rzepaku w zakładach tłuszczowych:
 

 

Ceny sprzedaży oleju rzepakowego, śruty rzepakowej oraz makucha rzepakowego:

 

 

 

 

 

  

Średnie, miesięczne ceny netto (bez VAT) płacone dostawcom przez przedsiębiorstwa dokonujące ZAKUPU RZEPAKU:

Źródło: Min. Rol., e-WGT