Eksport rzepaku spadł o blisko 60%, a import wzrósł o 36% w I-V 2018

W pierwszych pięciu miesiącach tego roku zaimportowano do Polski 286.042 ton rzepaku (w tym 26.191 ton w maju), głównie z Czech, Słowacji, Węgier, Rumunii, Niemiec i Ukrainy. Jest to wynik o ponad 1/3 (35,6%) większy niż przed rokiem.

Jednocześnie sprowadzono w tym czasie 63.897 ton oleju rzepakowego (w tym 12,04 tys. ton w maju). Jest to o 8,5% mniej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

 

Eksport polskiego rzepaku spadł w tym czasie (styczeń-maj) o 58%, a oleju rzepakowego o 26% - licząc rok do roku.

W ciągu pięciu miesięcy tego roku wyeksportowaliśmy tylko 32.774 ton nasion rzepaku (w tym 4.483 ton w maju i było to o 58% mniej niż rok temu.

Tymczasem, sprzedaż eksportowa oleju rzepakowego zmniejszyła się, w tym okresie o 26%, do 38.689 ton (w tym 5.915 ton w maju).

W zasadzie jedynym liczącym się odbiorcą polskiego rzepaku są Niemcy (92,5%). Olej wysyłany jest najczęściej do Czech (51%) i Niemiec (17%), rzadziej do Szwecji, Izraela, Danii, Austrii i Estonii.

 

Andrzej Bąk - WGT S.A.

Źródło: Min. Rol. za M.F.

 

Pełne dane:

 

Polski handel nasionami rzepaku (CN 1205) w I - V 2018 r.:

(dane wstępne według ważniejszych krajów)

 

 

 

 

 

Polski handel olejem rzepakowym (CN 1514) w I-V 2018 r.:

(dane wstępne według ważniejszych krajów)

 

 * Dane za I-V 2018 r. są wstępne, w trakcie weryfikacji – mogą być obarczone istotnymi błędami
 

Źródło: Min. Rol. za M.F.